f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันพุธของสัปดาห์
ลงวันที่ 24/11/2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันพุธของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)


'