f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง ประจำปี 2564 (ระดับภาคเหนือ)
ลงวันที่ 26/11/2564

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมทางหลวง ประจำปี 2564 (ระดับภาคเหนือ) โดยมีคณะอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยมีประเภทการคัดเลือก 4 กลุ่ม และกลุ่มพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 5


'