f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ผ่านระบบ ZOOM
ลงวันที่ 14/12/2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 

พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5


'