f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ลงวันที่ 13/10/2565

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.อวิรุทธ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ,นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 


'