f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
ลงวันที่ 30/01/2566

วันที่ 27 ม.ค. 66 เวลา 9.30 น. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม


'