f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ได้ดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไวรัสโคโรนา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช
ลงวันที่ 17/02/2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ได้ดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไวรัสโคโรนา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช มาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการเบื้องต้น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันไม่ให้ไปรับเชื้อดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 โดยมีนายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสมชาย เดชภิรัตนมงคล สำนักงานทางหลวงที่ 5


'