f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/40/67/54 สำนักงานทางหลวงที่ 5
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/50/67/53 สำนักงานทางหลวงที่ 5
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/40/67/52 สำนักงานทางหลวงที่ 5
49 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6191-16-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/60 สำนักงานทางหลวงที่ 5
50 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/59 สำนักงานทางหลวงที่ 5
51 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
52 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/57 สำนักงานทางหลวงที่ 5
53 ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/56 สำนักงานทางหลวงที่ 5
54 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2567 510/30/67/55 สำนักงานทางหลวงที่ 5
55 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/-/67/54 สำนักงานทางหลวงที่ 5
56 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/-/67/53 สำนักงานทางหลวงที่ 5
57 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9195-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/52 สำนักงานทางหลวงที่ 5
58 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/51 สำนักงานทางหลวงที่ 5
59 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 5
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/45/67/51 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,214 รายการ