f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/45/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 5
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/40/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 5
63 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9128-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/-/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 5
64 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0744-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/-/67/48 สำนักงานทางหลวงที่ 5
65 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9128-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/47 สำนักงานทางหลวงที่ 5
66 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9194-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 5
67 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 5
68 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0744-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 5
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 510/40/67/48 สำนักงานทางหลวงที่ 5
70 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 510/65/67/47 สำนักงานทางหลวงที่ 5
71 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 510/-/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 5
72 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6465-21-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 510/-/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 5
73 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 510/-/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 5
74 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 61-6025-00-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 510/30/67/41 สำนักงานทางหลวงที่ 5
75 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 510/30/67/40 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,214 รายการ