f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 31-6160-91-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/27 สำนักงานทางหลวงที่ 5
107 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 5
108 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/-/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 5
109 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 5
110 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6286-23-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 5
111 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 61-6025-00-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 5
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/35/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/50/67/28 สำนักงานทางหลวงที่ 5
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/40/67/27 สำนักงานทางหลวงที่ 5
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/60/67/26 สำนักงานทางหลวงที่ 5
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/45/67/25 สำนักงานทางหลวงที่ 5
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 510/40/67/24 สำนักงานทางหลวงที่ 5
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 510/60/67/23 สำนักงานทางหลวงที่ 5
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 510/40/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 5
120 จ้างซ่อมรถหมายเลข 31-6160-91-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 510/-/67/21 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,214 รายการ