f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 01/09/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 11/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 30/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
4 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/04/2565 ถึง 31/01/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/03/2565 ถึง 07/04/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/03/2565 ถึง 07/04/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
8 ประกาศรับสมัคร 21/02/2565 ถึง 07/03/2565 ประการรับสมัครเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 15/12/2564 ถึง 20/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17/11/2564 ถึง 26/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 29/10/2564 ถึง 12/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/04/2564 ถึง 28/04/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ พนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ)
13 ประกาศรับสมัคร 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/04/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
15 ประกาศรับสมัคร 24/03/2564 ถึง 10/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นิติกร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)