f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 29/03/2567 ถึง 29/04/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/03/2567 ถึง 26/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/03/2567 ถึง 08/03/2567 ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/02/2567 ถึง 20/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
5 ประกาศรับสมัคร 25/01/2567 ถึง 12/02/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/12/2566 ถึง 31/12/2566 ขอส่งประกาศการขึ้บัญชีและยกเลิกบัญชีรายชือ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/11/2566 ถึง 09/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 06/11/2566 ถึง 14/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
9 ประกาศรับสมัคร 19/10/2566 ถึง 30/11/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/09/2566 ถึง 25/11/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/09/2566 ถึง 07/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/08/2566 ถึง 29/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
13 ประกาศรับสมัคร 04/08/2566 ถึง 22/08/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/07/2566 ถึง 30/04/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/06/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2