f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 13/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
2 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 07/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/03/2566 ถึง 30/03/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/02/2566 ถึง 08/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13/02/2566 ถึง 21/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
6 ประกาศรับสมัคร 27/01/2566 ถึง 13/02/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 10/10/2565 ถึง 02/11/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/09/2565 ถึง 23/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 02/09/2565 ถึง 13/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
10 ประกาศรับสมัคร 18/08/2565 ถึง 01/12/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 01/09/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการ
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 11/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 30/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
14 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/04/2565 ถึง 31/01/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป