f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
เอกสารเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ลงวันที่ 23/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง ขอคืนเงิน 2.บทความเรื่อง ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ 3.บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน 4.บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน 5.บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล 320 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง เอกสารจัดซื้อจัดจ้างใครก็ขอดูได้ 2.บทความเรื่อง สำนวนสอบข้อเท็จริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้ 3.บทความเรื่อง ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุมเพื่อปกป้องสิทธิได้ไหม 4.บทความเรื่อง ผมถูกฟ้องผมขอเถอะ 5.บทความเรื่อง สร้างทับคลอง 258 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.ตึกหลังนี้สูงและปลอดภัย 2.คอนโดนี้น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง 3.ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความรับ 4.อยากศึกษาเรื่องขยะ 5.สำคัญแค่ไหนถึงเปิดไม่ได้ 289 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน 2.ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ? 3.เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ 4. อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลา 5.ขอข้อมูลฟ้องให้ไปยุเทิร์นที่อื่น 251 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความพร้อมในการยกเลิกขอสำเนาเอกสารราชการ 410 ดาวน์โหลด
1.บทความเรื่อง สขร. ช่วยทีครับ 2.บทความเรื่อง เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบ 3.บทความเรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ ! 4.บทความเรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม 255 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง รู้หน้าไม่รู้ใจ 2.บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ 3.บทความเรื่อง จากดีเด่นทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น 4.บทความเรื่อง ไม่จ่านเพราะไม่ชัดเจน 5.บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว 285 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง 2.บทความเรื่อง อยากรู้ผลงบการเงิน 3.บทความเรื่อง เศร้าจังพี่ดีไม่พอ 4.บทความเรื่อง เขาพูดว่าอย่างไร 5.บทความเรื่อง ขอหลักฐานการกาบัตร 258 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง ขอดูคะแนนโหลตให้ออก 2.บทความเรื่อง อาหารกลางวันของหนู 3.บทความเรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ 4.บทความเรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ 5.บทความเรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง 324 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่แนบมาด้วย 1.บทความเรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย 2.บทความเรื่อง เรื่องหมู 3.บทความเรื่อง น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ 4. บทความเรื่อง เข้าใจผิด 5. บทความเรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู็ 256 ดาวน์โหลด

'