f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
องค์ความรู้ (KM)
ลงวันที่ 25/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การใช้โปรแกรม Sketchup พัฒนาในการออกแบบ 122 ดาวน์โหลด
การควบคุมงานตีเส้นจราจรด้วย วัสดุเทอร์โมพลาสติก 136 ดาวน์โหลด
การปูผิวแบบเว้นรองระบายน้ำข้าง CURB ของสทล.4 89 ดาวน์โหลด
รถเข็นกวาดไหล่ทาง ของสทล.4 90 ดาวน์โหลด
เพิ่มประสิทธิภาพงานตัดหญ้าและลดเวลาด้วยใบมีดสำรอง 94 ดาวน์โหลด
นั่งร้านตัดแต่งกิ่งไม้แบบถอดประกอบง่าย 136 ดาวน์โหลด
เครื่องพ่นยางแอสฟัลท์ 113 ดาวน์โหลด
เครื่องทำความสะอาดสีเส้นจราจร 95 ดาวน์โหลด
การป้องกันไอเสียเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ของสทล.4 144 ดาวน์โหลด

'