f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
องค์ความรู้ (KM)
ลงวันที่ 25/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การใช้โปรแกรม Sketchup พัฒนาในการออกแบบ 269 ดาวน์โหลด
การควบคุมงานตีเส้นจราจรด้วย วัสดุเทอร์โมพลาสติก 351 ดาวน์โหลด
การปูผิวแบบเว้นรองระบายน้ำข้าง CURB ของสทล.4 197 ดาวน์โหลด
รถเข็นกวาดไหล่ทาง ของสทล.4 207 ดาวน์โหลด
เพิ่มประสิทธิภาพงานตัดหญ้าและลดเวลาด้วยใบมีดสำรอง 198 ดาวน์โหลด
นั่งร้านตัดแต่งกิ่งไม้แบบถอดประกอบง่าย 271 ดาวน์โหลด
เครื่องพ่นยางแอสฟัลท์ 261 ดาวน์โหลด
เครื่องทำความสะอาดสีเส้นจราจร 214 ดาวน์โหลด
การป้องกันไอเสียเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ของสทล.4 564 ดาวน์โหลด

'