f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
องค์ความรู้ (KM)
ลงวันที่ 25/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การใช้โปรแกรม Sketchup พัฒนาในการออกแบบ 198 ดาวน์โหลด
การควบคุมงานตีเส้นจราจรด้วย วัสดุเทอร์โมพลาสติก 267 ดาวน์โหลด
การปูผิวแบบเว้นรองระบายน้ำข้าง CURB ของสทล.4 149 ดาวน์โหลด
รถเข็นกวาดไหล่ทาง ของสทล.4 160 ดาวน์โหลด
เพิ่มประสิทธิภาพงานตัดหญ้าและลดเวลาด้วยใบมีดสำรอง 154 ดาวน์โหลด
นั่งร้านตัดแต่งกิ่งไม้แบบถอดประกอบง่าย 207 ดาวน์โหลด
เครื่องพ่นยางแอสฟัลท์ 182 ดาวน์โหลด
เครื่องทำความสะอาดสีเส้นจราจร 156 ดาวน์โหลด
การป้องกันไอเสียเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ของสทล.4 394 ดาวน์โหลด

'