f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1/2563
ลงวันที่ 19/05/2563

นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนายการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟัง เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.


'