f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา มอบหมายให้ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม พร้อมด้วยนายสุชาติ จงจอหอ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ลงวันที่ 08/01/2567

วันที่ 8 มกราคม 2566 07.30 นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา มอบหมายให้ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม พร้อมด้วยนายสุชาติ จงจอหอ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนด้านข้างศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


'