f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสทล.5 และแขวงทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 25/01/2567

นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบของที่ระลึกแก่หมวดทางหลวงในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 และเข้าร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5


'