f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3/2562
ลงวันที่ 07/08/2562

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนายการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562 และการกำกับดูแลเกี่ยวกับแนวทางการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ, ติดตามแบบและแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.


'