f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5
ลงวันที่ 27/11/2562

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางทางหลวงที่  5  (พิษณุโลก) ร่วมต้อนรับและเเสดงความยินดีกับ  นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างที่ 1 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่  5 (พิษณุโลก)  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ   สำนักงานทางหลวงที่  5  (พิษณุโลก)


'