f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ลงวันที่ 26/12/2562

นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายภูริฑัต เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่
2563 โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.


'