f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
คืบหน้ากว่า 80 % คาดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2565 กรมทางหลวงเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขยายถนนสายขุนเขา ทล.101 จ.แพร่ – จ.น่าน 4 ช่องจราจรตลอดสายทาง หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน คืบหน้ากว่า 80 % คาดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2565
ลงวันที่ 09/06/2565

'