f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
รมทางหลวง เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
ลงวันที่ 12/06/2566

กรมทางหลวง เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย และ ดินโคลนถล่ม ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของ ผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ตรวจสอบสะพาน ท่อระบายน้ำ ร่องน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมเร่งขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง กำจัดเศษวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำ จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร หรือป้ายมือถือ (Knock Down) หลักนำทาง และไฟกระพริบ เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เตรียมพร้อมสนับสนุน ทุกหน่วยงานในกรณีทางขาดหรือสะพานขาด/ชำรุด โดยการเตรียมเครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาและ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมใช้ทาง หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

9 มิถุนายน 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง


'