f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2565 510606587 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 จ้างซ่อมรถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2564 510/-/65/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6161-91-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2564 510/-/65/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9072-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2564 510/30/65/14 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 สทล.5/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 สทล.5/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2564 51040651 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2564 510/40/64/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 111 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ระหว่าง กม. 6+450 - กม 7+700 08/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020.000 - กม.230+957.169 30/12/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 31/08/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ขายทอดตลาดยางรถยนต์และไหล่เก่าชำรุด จำนวน 17 รายการ 27/08/2563 สทล.5/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 13/07/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 24/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ