f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 24/07/2562 12/07/2562 สทล.5.1/2082/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 12/07/2562 12/07/2562 สทล.5.1/2082/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 11/07/2562 09/07/2562 510/40/62/118 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 03/01/2562 510/30/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 15/11/2561 13/11/2561 510/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ