f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 24/02/2563 510/60/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 จ้างทำไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 26/02/2563 24/02/2563 510/-/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 61-6007-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 17/02/2563 510/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 17/02/2563 510/-/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 17/02/2563 510/30/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6455-10-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 17/02/2563 510/30/63/34 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6512-95-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/30/63/33 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/-/63/32 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/-/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6135-11-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/-/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6361-05-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/-/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9071-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/-/63/28 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6135-11-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/30/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-6361-05-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/30/63/26 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9071-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 30/01/2563 510/30/63/25 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 441 รายการ