f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 16/08/2562 510/60/62/161 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6560-07-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/-/62/150 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/-/62/149 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8675-08-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/148 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8687-08-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/147 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/146 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6161-97-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/145 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6236-04-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/144 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6019-91-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/143 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6448-94-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/142 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9121-13-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/141 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6471-94-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/140 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9625-14-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/30/62/139 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6155-97-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/-/62/138 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 09/08/2562 510/-/62/137 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 291 รายการ