f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2566 5105066142 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2566 510/40/66/143 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/45/66/135 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/40/66/134 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/60/66/140 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/45/66/137 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/40/66/138 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/45/66/136 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 510/60/66/139 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/121 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 จ้างซ่อมรถหมายเลข 78-6008-89-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/120 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/119 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0918-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/118 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 จ้างซ่อมรถหมายเลข 64-6004-95-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/117 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 01/06/2566 510/-/66/116 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,875 รายการ