f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 01/04/2563 510406348 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 01/04/2563 510456347 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 01/04/2563 510606346 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-5058-79-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 510/30/63/50 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9877-17-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 510/30/63/49 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 24/03/2563 510/-/63/48 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 24/03/2563 510/30/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 24/03/2563 510/30/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510406345 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510406344 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510/-/63/43 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510406342 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510506341 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510406340 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 23/03/2563 510206339 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 481 รายการ