f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ผลการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 7 หลัง 08/11/2562 07/11/2562 สทล.5/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 7 หลัง 17/10/2562 17/10/2562 สทล.5/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 24/09/2562 510/60/62/214 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 24/09/2562 510/40/62/215 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 23/09/2562 510/40/62/211 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 24/09/2562 5106062216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 26/09/2562 24/09/2562 5104062213 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 23/09/2562 5104062212 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 23/09/2562 5104062210 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 19/09/2562 510/40/62/208 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 19/09/2562 510/60/62/209 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 16/09/2562 510/40/62/200 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 16/09/2562 510/-/62/201 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 16/09/2562 510/45/62/202 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 16/09/2562 510/50/62/203 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 372 รายการ