f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 510356397 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 510406396 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510606395 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510606394 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510606393 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510606392 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510606391 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0743-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510/30/63/69 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6215-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510/30/63/68 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 510/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 510356389 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 510206388 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 510206387 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 510206386 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 510206385 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 553 รายการ