f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/-/67/54 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/-/67/53 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9195-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/52 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/51 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/30/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/45/67/51 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/45/67/50 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 510/40/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9128-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/-/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0744-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/-/67/48 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9128-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/47 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9194-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0744-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 510/30/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 510/40/67/48 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,160 รายการ