f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 510456467 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 510406466 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 510456465 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 510/-/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 510/-/64/63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 510/35/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 23/04/2564 510/35/64/44 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510356462 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510406461 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/60 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/59 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 จ้างซ่อมเครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 510/30/64/43 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 510506457 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 879 รายการ