f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6215-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 510/30/63/117 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 510/40/63/116 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 5104063210 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 5104063209 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 5104063197 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 5104063196 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 510/-/63/198 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 5104063195 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 5104063194 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 510/-/63/206 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 5104063205 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 5105063204 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 5104063203 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 5104063202 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 5104063201 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 717 รายการ