f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6167-18-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 510/-/65/115 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 510/30/65/114 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6265-21-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 510/30/65/113 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 5104565218 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 5104065214 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 5106065215 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 5104065216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 5103565217 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2565 510/30/65/112 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6163-14-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2565 510/30/65/111 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6038-92-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2565 510/30/65/110 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 510/-/65/109 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6455-10-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 510/30/65/108 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 5106065213 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 5106065211 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,518 รายการ