f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2131 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 183 รายการ 25/03/2562 สทล.5/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/03/2562 510/60/62/72 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2133 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 15/03/2562 510/-/62/71 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2134 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6455-10-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 510/30/62/28 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/03/2562 510/60/62/70 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/03/2562 510/60/62/69 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/03/2562 510/40/62/66 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 510/50/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2139 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 510/-/62/31 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2140 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8676-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 510/30/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2141 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9194-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 510/30/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2142 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 510/30/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2143 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 07/03/2562 510/-/62/67 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2144 จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 6 รายการ 04/03/2562 510/-/62/65 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/02/2562 510/60/62/63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 2,131 ถึง 2,145 จาก 2,214 รายการ