f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 26/02/2562 510/40/62/62 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 510/50/62/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 26/02/2562 510/50/62/60 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 26/02/2562 510/40/62/64 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 510/60/62/59 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 25/02/2562 510/60/62/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2152 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 510/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2153 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6020-94-0 จำนวน 1 งาน 14/02/2562 510/-/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2154 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8675-08-2 จำนวน 1 งาน 14/02/2562 510/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2155 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6088-96-8 จำนวน 1 งาน 14/02/2562 510/30/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 510/40/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 15/02/2562 510/40/62/55 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2158 จ้างเหมาทำการขนวัสดุดินถม จำนวน 1 งาน 15/02/2562 510/-/62/52 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 510/50/62/53 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15/02/2562 510/60/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 2,146 ถึง 2,160 จาก 2,214 รายการ