f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 510/40/67/84 สำนักงานทางหลวงที่ 5
17 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 31-6160-91-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 510/30/67/83 สำนักงานทางหลวงที่ 5
18 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6446-21-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 510/30/67/82 สำนักงานทางหลวงที่ 5
19 จ้างซ่อมรถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/-/67/81 สำนักงานทางหลวงที่ 5
20 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/-/67/80 สำนักงานทางหลวงที่ 5
21 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/79 สำนักงานทางหลวงที่ 5
22 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/78 สำนักงานทางหลวงที่ 5
23 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/77 สำนักงานทางหลวงที่ 5
24 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6103-10-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/76 สำนักงานทางหลวงที่ 5
25 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 20-6269-17-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/75 สำนักงานทางหลวงที่ 5
26 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 20-6269-17-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/74 สำนักงานทางหลวงที่ 5
27 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9877-17-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/73 สำนักงานทางหลวงที่ 5
28 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 510/30/67/72 สำนักงานทางหลวงที่ 5
29 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 510/-/67/60 สำนักงานทางหลวงที่ 5
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 510/45/67/59 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,214 รายการ