f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 510/40/67/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
32 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 510/-/57/57 สำนักงานทางหลวงที่ 5
33 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6430-20-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 510/-/67/71 สำนักงานทางหลวงที่ 5
34 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6430-20-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 510/30/67/70 สำนักงานทางหลวงที่ 5
35 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0742-18-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 510/30/67/69 สำนักงานทางหลวงที่ 5
36 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6487-15-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 510/30/67/68 สำนักงานทางหลวงที่ 5
37 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6487-15-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 510/30/67/67 สำนักงานทางหลวงที่ 5
38 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/-/67/66 สำนักงานทางหลวงที่ 5
39 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6514-19-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/30/67/65 สำนักงานทางหลวงที่ 5
40 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6371-19-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/30/67/64 สำนักงานทางหลวงที่ 5
41 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9212-13-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/30/67/63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
42 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9422-14-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/30/67/62 สำนักงานทางหลวงที่ 5
43 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/30/67/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/40/67/56 สำนักงานทางหลวงที่ 5
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 510/60/67/55 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,214 รายการ