f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 510/50/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 5
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 510/40/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 5
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 510/40/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 5
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 510/45/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 5
80 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 510/30/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 5
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 510/35/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 5
82 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2567 510/35/67/38 สำนักงานทางหลวงที่ 5
83 จ้างซ่อมรถหมายเลข 78-6034-97-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/-/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 5
84 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6446-21-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/30/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 5
85 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 31-6538-17-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/30/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
86 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6446-21-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/30/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 5
87 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 15-6493-17-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/30/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 5
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/40/67/41 สำนักงานทางหลวงที่ 5
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 510/40/67/40 สำนักงานทางหลวงที่ 5
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/40/67/39 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,214 รายการ