f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/50/67/38 สำนักงานทางหลวงที่ 5
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/40/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 5
93 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/-/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 5
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/60/67/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 510/35/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 5
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 510/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 5
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 510/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 5
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 510/40/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 5
99 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 510/30/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 5
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 510/40/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 5
101 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 510/-/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 5
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 510/40/67/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
103 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
104 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
105 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 78-6021-96-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 510/30/67/28 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,214 รายการ