f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6038-92-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 510/30/65/107 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 5105065196 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 5106065173 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 5104565168 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2565 5104065150 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2564 510/-/65/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2564 510406478 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 จ้างซ่อมเครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 510/35/64/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2564 510/-/64/18 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 64-6004-95-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2563 510/30/64/11 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม. 250+350 - กม. 253+150 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020.000 - กม.230+957.169 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม. 19+605 - กม. 22+064 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ