f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 24/09/2562 5106062216 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/30/62/6 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 15/11/2561 13/11/2561 510/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ