f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2566 510/40/66/101 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2566 510/45/66/76 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2566 510/-/66/77 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6167-18-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2566 510/-/66/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/37 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9515-14-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/-/66/36 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9515-14-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6250-00-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/-/66/34 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 จ้างซ่อมรถหมายเลข 64-6004-95-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/-/66/33 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 จ้างซ่อมรถหมายเลข 78-6008-89-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/-/66/32 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-1070-20-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/31 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6639-17-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/30 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 78-6008-89-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/29 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 78-6008-89-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/28 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6038-92-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 510/30/65/107 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ