f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 510/-/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 510/35/64/35 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2564 510/-/64/18 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 64-6004-95-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2563 510/30/64/11 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม. 250+350 - กม. 253+150 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.228+020.000 - กม.230+957.169 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง ระหว่าง กม. 19+605 - กม. 22+064 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอนควบคุม 0102 ตอน หอไกร - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม. 26+900 - กม. 29+903.310 16/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 5 รายการ 23/09/2563 5105063223 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 5103563220 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563 5104063184 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563 5103563179 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 5104063179 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 26/08/2563 5104063175 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ