f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 510/60/67/64 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจจาะจง 25/03/2567 510/40/67/63 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 510/-/67/62 สำนักงานทางหลวงที่ 5
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 510/45/67/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 510/-/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 5
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2566 510/45/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6640-17-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 510/30/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 510/60/66/228 สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2566 510/40/66/185 สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2566 510/40/66/101 สำนักงานทางหลวงที่ 5
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2566 510/45/66/76 สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2566 510/-/66/77 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 82-6167-18-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2566 510/-/66/61 สำนักงานทางหลวงที่ 5
14 ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/30/66/37 สำนักงานทางหลวงที่ 5
15 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9515-14-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 510/-/66/36 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ