f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 28/08/2562 27/08/2562 สทล.5/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 08/08/2562 06/08/2562 สทล.5.1/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5
3 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 26/07/2562 510/-/62/108 สำนักงานทางหลวงที่ 5
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ