f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ