f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 91,535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6560-07-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 85,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8675-08-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8687-08-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 8,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6161-97-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6236-04-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 22,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6019-91-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 38,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6448-94-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 38,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9121-13-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 10,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6471-94-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9625-14-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6155-97-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6119-14-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 300 รายการ