f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 20-6269-17-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2562 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 61-6007-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 7,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 43,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6215-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 41,808.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-5058-79-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 29,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 61-6007-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 17,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 3,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8676-08-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 3,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ผลการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 7 หลัง 07/11/2562 775,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 7 หลัง 17/10/2562 154,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการชำรุด จำนวน 7 หลัง 17/10/2562 154,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 31,283.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 1,119.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 46,680.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 390 รายการ