f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2563 25,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างทำไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 24/02/2563 2,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 61-6007-94-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 14,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 4,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6154-97-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 7,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6455-10-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2563 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6512-95-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 44,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6101-09-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6135-11-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 18,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6361-05-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 99,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9071-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6135-11-3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 3,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-6361-05-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9071-13-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 21,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 451 รายการ