f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 5
Office Of Highways 5 (Phitsanulok)
วิสัยทัศน์ : "ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
ข้อมูล e-Book
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก e-Book
76 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณวัสดุมวลเบาในวัสดุมวลรวม (เทียบเท่า AASHTO T 113-96) (ทล.-ท.)
77 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณการขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration (ทล.-ท.)
78 12/11/2561 วิธีการทดลองกำลังรับแรงอัดของท่อระบายน้ำโดยวิธี Three-Edge Bearing (ทล.-ท.)
79 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าแรงดัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ (ทล.-ท.)
80 12/11/2561 วิธีการทดลองวัสดุสำเร็จรูปอุดรอยต่อเผื่อขยายสำหรับงานคอนกรีต (ทล.-ท.)
81 12/11/2561 วิธีการทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต (ทล.-ท.)
82 12/11/2561 วิธีการทดลองหากำลังรับแรงดัดของแท่งคอนกรีตรูปคานโดยวิธีThird - Point Loading (ทล.-ท.)
83 12/11/2561 วิธีการทดลองหาปริมาณ แอสฟัลต์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor (ทล.-ท.)
84 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่า Penetration ของวัสดุแอสฟัลต์ (ทล.-ท.)
85 12/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน(Loss on Heating) (ทล.-ท.)
86 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่า Ductility ของวัสดุแอสฟัลต์ (ทล.-ท.)
87 09/11/2561 วิธีการทดลองหาจุดวาบไฟ และจุดติดไฟโดยใช้ Cleveland Open Cup (ทล.-ท.)
88 09/11/2561 วิธีการทดลองหาค่าความหนืดโดยวิธี Saybolt (ทล.-ท.)
89 09/11/2561 วิธีการทดลองการกลั่นผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดคัทแบค (Cut-Back Asphalt) (ทล.-ท.)
90 09/11/2561 วิธีการทดลองการละลายของวัสดุบิทูเมน ในสารทำละลายอินทรีย์ (ทล.-ท.)